+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

Instructies volgen van een training

Registratie

Deelnemers worden verwacht zich te melden bij het trainingscentrum 15 minuten voor de start van de training, afhankelijk van de starttijd) zoals vermeldt in de boekingsbevestiging. Deelnemers die te laat arriveren moeten de verloren tijd inhalen (dit zal, na kennisgeving aan de opdrachtgever, extra kosten betrekken). Deelnemers hebben hun Persoonlijke Veiligheid Logboeken en/ of zeevaartboeken nodig om deze te laten bijwerken. Voor verschillende cursussen is een medisch certificaat verplicht. De geldigheid van de medische certificaten wordt bij aankomst gecontroleerd.

 • Registratie Digital Delivery BOSIET

Tijdens het boeken, dient de deelnemer de volgende gegevens in te vullen: voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Daarna worden de inloggegevens automatisch verstuurd naar de deelnemer via de mail, die deze gegevens zal moeten bevestigen.

 • Verificatie van de identiteit
  Iedere deelnemer moet in staat zijn om zijn of haar identiteit te tonen aan de hand van een door de overheid uitgegeven identiteitsdocument met foto of gelijkwaardige vervanging, zoals een paspoort of identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs moet geldig zijn in Nederland.

Offshore Courses

Wanneer de OPITO gecertificeerde training succesvol afgerond is, ontvangt de deelnemer een geldig OPITO certificaat en wordt hij/zij geregistreerd bij het OPITO Vantage Central Register en Vantage POB.

Kleding / uitrusting

Het trainingscentrum van FMTC zal voorzien in de benodigde beschermende kleding, handdoeken en overige uitrusting.

Fysieke aard

 • EBS / Banksman / CA-EBS ID

Voor verschillende trainingen is een medisch certificaat verplicht. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een deel van onze cursussen van fysieke aard zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te controleren dat de deelnemers over een geldig medisch certificaat beschikken relevant aan de sector waarin zij werkzaam zijn, indien vereist. FMTC kan een medische keuring verzorgen.

Deelnemers zijn verplicht om een medisch geschiktheid-formulier te ondertekenen waarin zij verklaren fit genoeg te zijn om deel te nemen aan alle onderdelen van de training.

 • CA-EBS in het water

Als OPITO-erkend trainingscentrum is FMTC verplicht om te garanderen dat, voordat er gestart wordt met de in-water CA-EBS oefeningen, de deelnemer:

 1. Een geldig Oil & Gas UK (OGUK) offshore medisch certificaat bezit waarin de medische conditie van de deelnemer wordt bevestigt. Of dat de deelnemer in het bezit is van een geldig offshore medisch certificaat verstrekt bij een instantie buiten het Verenigd Koninkrijk die erkend wordt als equivalent van het OGUK medisch certificaat.
 2. Een certificaat bezit die de medische conditie van een deelnemer beschrijft voordat de CA-EBS training wordt gevolgd en die verstrekt wordt door een OGUK arts.
 3. Verklaart dat, voor zover de deelnemer zelf weet, hij/zij geen medische aandoening heeft waardoor hij/zij niet mee zou kunnen doen met de training. Dit gebeurt op de dag van de CA-EBS training voordat de deelnemer het water in gaat.

Deelnemers mogen niet meedoen met de in-water CA-EBS training wanneer ze niet aan bovenstaande eisen kunnen voldoen.

Speciale behoeften

Deelnemers die speciale behoeften hebben, zoals taalproblemen, fysieke of medische beperkingen of speciale aandacht met betrekking tot religie of cultuur, dienen dit vooraf aan te geven op het boekingsformulier. Indien er geen aanvullende afspraken over zijn gemaakt, zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Trainingskosten

Trainingskosten zijn per persoon per training, inclusief lunch, koffie / thee, cursusmateriaal en exclusief 21% BTW (indien van toepassing), diner, reiskosten, tolk kosten en kost en inwoning. De volledige betaling moet zijn ontvangen voor het einde van de training (het certificaat zal niet worden uitgegeven voordat de betaling ontvangen is). Het is mogelijk om op het trainingscentrum te betalen. Houd er rekening mee dat alle prijzen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval u aanvullende informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons boekingskantoor.

Algemeen

FMTC behoudt zich alle rechten om een deelnemer te stoppen van deelname aan een training als zijn / haar voorwaarden niet voldoen aan de regels en voorschriften van de betrokken autoriteiten. In dit geval raadplegen wij altijd de werkgever alvorens over te gaan op eventuele verdere acties. Tijdens hun verblijf in het trainingscentrum moeten deelnemers zich houden aan de huisregels.

FMTC is niet verantwoordelijk voor problemen van welke aard ook die het gevolg zijn van gebrek aan kennis van de informatie die verstrekt is in deze instructie.

OPITO leerdoelen

 • BOSIET, HUET en FOET met EBS

De leerdoelen van de OPITO BOSIET, HUET en FOET met EBS (5700) trainingen kunnen gevonden worden in de OPITO goedgekeurde trainingsstandaard in secties A5, B5 en C5. Deze kunt u vinden via deze link.

 • BOSIET, HUET en FOET met CA-EBS

De leerdoelen van de OPITO BOSIET, HUET en FOET met CA-EBS (5750) trainingen zijn te vinden in de OPITO goedgekeurde trainingsstandaard in secties A5, C5 en D5. Deze kunt u vinden via deze link.

 • Banksman en Slinger stage 1 & 2

De leerdoelen van de OPITO Banksman & Slinger Stages 1 & 2 kan gevonden worden in de OPITO goedgekeurde trainingsstandaard via deze link.

 • CA-EBS ID

De leerdoelen van de OPITO CA-EBS ID (5902) training zijn te vinden in de OPITO goedgekeurde trainingsstandaard in sectie A5. Deze kunt u vinden via deze link.

Samenvatting fysieke activiteiten in-water CA-EBS training

Een samenvatting van het soort fysieke activiteiten die de deelnemer gaat uitvoeren tijdens de in-water CA-EBS training bij de BOSIET, HUET en FOET met CA-EBS zijn terug te vinden in de OPITO goedgekeurde standaard. Deze is te vinden via deze link. De samenvatting van de OPITO BOSIET, HUET en FOET met CA-EBS trainingen zijn te vinden in sectie A8-2.5, C8-1.5 en D8-1.5.

Taal

Van deelnemers wordt verwacht dat zij Engels kunnen lezen en begrijpen en zichzelf verstaanbaar kunnen maken in het Engels. Indien dit niet het geval is, kunnen er tolken verzorgd worden. De extra kosten hiervoor zullen worden doorberekend. Over het algemeen worden de cursussen gegeven in het Engels.

Hotel

Onze boekingsafdeling kan assisteren met het boeken van een accommodatie in één van de hotels in de buurt.

Transport

FMTC kan voorzien in het vervoer van de hotels naar het trainingscentrum. Houd er rekening mee dat wanneer er transport geboekt is, deze kosten voor de gehele duur van de cursus worden doorberekend.

Annuleren

De organisatie behoudt zich het recht om een training te annuleren bij een gebrek aan deelnemers.

Algemene voorwaarden

Op onze website kunt u een kopie downloaden van onze algemene voorwaarden.

Onze medewerkers zijn bereikbaar via:
info@fmtcsafety.com

Boekingsformulieren kunnen worden gestuurd naar:
booking@fmtcsafety.com