+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

opito nogepa bocas

Instructies volgen van een cursus

Registratie
Deelnemers worden verwacht zich te melden bij het opleidingscentrum om 7.30 uur lokale tijd of een half uur voor de start van de training (afhankelijk van de start tijd). Deelnemers die te laat arriveren moeten de verloren tijd inhalen (deze, na kennisgeving aan de opdrachtgever, zullen extra kosten betrekken). Deelnemers hebben hun Persoonlijke Veiligheid Logboeken en / of zeevaartboeken nodig om deze te laten bijwerken. Na voltooiing van de cursus zullen deze worden teruggegeven. Voor verschillende cursussen is een medisch certificaat verplicht. De geldigheid van de medische certificaten wordt bij aankomst gecontroleerd.

Verificatie van de identiteit
Iedere deelnemer moet in staat zijn om zijn / haar identiteit te overleggen, dat geldig is in Nederland. Dit kan gedaan worden door het tonen van door de overheid uitgegeven identiteitsdocument met foto of gelijkwaardige vervanging, zoals een paspoort of identiteitsbewijs te tonen.

Kleding / uitrusting
Het training centrum zal voorzien in de nodige beschermende kleding, handdoeken en uitrusting.

Fysieke aard
Voor verschillende trainingen is een medisch certificaat verplicht. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een deel van onze cursussen van fysieke aard zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te controleren dat de deelnemers over een geldig medisch certificaat beschikken relevant aan de sector waarin zij werkzaam zijn, indien vereist. FMTC kan een medische keuring verzorgen.

Deelnemers zijn verplicht om een medische geschiktheid formulier te ondertekenen waarin zij verklaren fit genoeg te zijn om deel te nemen aan alle onderdelen van de cursus.

Speciale behoeften
Deelnemers aan de cursus met speciale behoeften zoals taalproblemen, fysieke of medische beperkingen of speciale aandacht met betrekking tot religie of cultuur dienen dit vooraf aan te geven op het boekingsformulier. Indien er geen aanvullende afspraken over zijn gemaakt met de Organisatie, zullen hier extra kosten voor in rekening gebracht worden.

Cursusprijzen
Cursusprijzen zijn per persoon per cursus, inclusief lunch, koffie / thee, cursusmateriaal en exclusief 21% BTW (indien van toepassing), diner, reiskosten, tolk kosten, kost en inwoning. De volledige betaling moet zijn ontvangen voor einde cursus (certificering zal niet worden uitgegeven tot de ontvangst van de betaling). Het is mogelijk om op het trainingscentrum te betalen. Houd er rekening mee dat alle cursusprijzen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval u aanvullende informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons boekingskantoor.

Algemeen
De Organisatie behoudt zich alle rechten om een deelnemer te stoppen van deelname aan een cursus als zijn / haar voorwaarden niet voldoen aan de regels en voorschriften van de betrokken autoriteiten. In dit geval raadplegen wij altijd de werkgever alvorens over te gaan op eventuele verdere acties. Tijdens hun verblijf in het opleidingscentrum, moeten deelnemers zich houden aan de huisregels.

Wij verzoeken u vriendelijk cursus deelnemers te voorzien van alle benodigde informatie. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor problemen van welke aard ook die het gevolg zijn van gebrek aan kennis van de informatie die verstrekt is in dit blad.

OPITO leerdoelen
De leerdoelen van de OPITO BOSIET, HUET en FOET trainingen kunnen gevonden worden in de OPITO goedgekeurde trainingsstandaard. Deze kunt u vinden via de volgende link: http://www.opito.com/media/downloads/bosiet-foet-huet-2017.pdf

De leerdoelen van de OPITO BOSIET, HUET en FOET trainingen kunnen gevonden worden in sectie A5, B5 en C5.

De leerdoelen van de OPITO Banksman & Slinger Stages 1 & 2 kan gevonden worden in de OPITO goedgekeurde trainingsstandaard via de volgende link: http://www.opito.com/media/downloads/banksman-slinger-stages-12-nov15.pdf

Taal
Van deelnemers wordt verwacht dat zij Engels kunnen lezen en begrijpen en zichzelf verstaanbaar kunnen maken in de Engelse taal. Indien dit niet het geval is, kunnen er tolken verzorgd worden. De extra kosten hiervoor zullen worden doorberekend. Over het algemeen worden de cursussen gegeven in het Engels.

Hotel
Ons boekingsbureau kan assisteren met het boeken van een accommodatie in de buurt.

Transport
De organisatie kan in transport voorzien van de hotels in de buurt naar het trainingscentrum. Houdt er rekening mee dat wanneer er transport geboekt is, deze voor de gehele duur van de cursus worden berekend.

Annuleren
De organisatie behoudt zich het recht voor om een training te annuleren bij een gebrek aan deelnemers.

Algemene voorwaarden
Op onze website kunt u een kopie downloaden van onze algemene voorwaarden.

Onze sales verantwoordelijke is bereikbaar via:
info@fmtcsafety.com

Boekingsformulieren kunnen worden gestuurd naar:
booking@fmtc.nl

(1)