020 - 811 43 32

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 18:00

opito nogepa bocas

OPITO

Voor wie is OPITO?

Wanneer u werkzaam bent in de olie en gas branche, bent u vast wel bekend met OPITO. De afkorting staat voor Offshore Petroleum Industry Training Organization.

De visie van de organisatie is om wereldwijd de leidende richtlijnen en vaardigheden voor de olie en gas industrie aan te geven.

OPITO is in 1977 opgericht om de veiligheid in de gas en olie industrie te waarborgen. Daarnaast wilt de Offshore Petroleum Industry Training Organization ook de industrie helpen met innovaties en het creëren van banen.

Waarom OPITO?

Doordat het werk in de offshore industrie vaak niet zonder gevaren is en dat er vaak op open zee gewerkt wordt, is de juiste medische- en veiligheidstraining van groot belang. De hulpdiensten doen er immers aanzienlijk langer over om de plaats van een calamiteit te bereiken, dan wanneer dit op het vaste land plaats vindt.

Door de gecertificeerde trainingen te volgen weten de medewerkers op een offshore installatie, hoe het er aan toe gaat op een offshore installatie en hoe er gehandeld moet worden in geval van nood. De strenge richtlijnen zijn er voor alle internationale wateren.