+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

nogepa bocas

NEN en ISO certificering

NEN en ISO certificering 9001:2015
Om de kwaliteit van ons cursusaanbod te kunnen waarborgen, gaan we nog een stap verder dan alleen de verplichte certificeringen. We hebben namelijk sinds juli 2014 ook de certificering voor NEN & ISO 9001:2008 behaald. In mei 2017 hebben we onze certificering geüpdatet naar NEN & ISO 9001:2015.

Ondanks dat een NEN & ISO 9001:2015 certificatie niet verplicht is, hebben wij er toch voor gekozen om deze certificering te behalen. Niet alleen omdat het de processen voor onze organisatie optimaliseert en helpt verbeteren, maar juist omdat het bijdraagt aan een betere algehele kwaliteit van ons cursusaanbod en veiligheid voor onze cursisten. Zo kunt u er van uit gaan dat u bij FMTC altijd een kwalitatief goede en veilige industrieopleidingen, offshore trainingen, wind trainingen of maritieme trainingen kunt volgen, op een van de uniekste trainingslocaties van Nederland.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kan een organisatie niet gecertificeerd worden door ISO (International Organisation for Standardization). ISO is namelijk een netwerk van instituten voor nationale standaarden uit 163 landen en internationale organisaties, overheden, industrieën, zakelijke dienstverlening en vertegenwoordigers van klanten. De certificering gebeurt via externe certificeringsorganisaties die in zijn geheel los staan van de organisatie ISO. FMTC is door Bureau Veritas gecertificeerd voor NEN & ISO 9001:2015, een van de grootste en meest toonaangevende certificeringsbureaus. Het voornaamste doel van ISO is om zekerheid te bieden dat producten en diensten veilig, betrouwbaar en van goede kwaliteit zijn.

NEN & ISO 9001:2015

De NEN & ISO 9001:2015 richt zich op het kwaliteitsmanagementsystemen van een organisatie. Het kwaliteitsmanagementsysteem is een vorm van formele documentatie, waarin door FMTC staat beschreven hoe de kwaliteit van de producten, cursussen en alle aanverwante processen gewaarborgd worden. In het kwaliteitsmanagement worden zaken omschreven als:

 • De organisatiestructuur
 • Gebruikte methodes
 • Processen
 • Benodigde middelen
 • Verantwoordelijkheden
 • Data management
 • Klanttevredenheid
 • Monitoring en continue verbetering
 • Product/dienst kwaliteit

De belangrijkste wijzigingen van ISO 9001:2015 ten opzichte van ISO 9001:2008 zijn:

 • Focus op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement
 • Risico gericht denken
 • Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
 • Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen
 • Communicatie en bewustwording

Als trainingsprovider leveren we veel verschillende soorten trainingen en cursussen, zoals industrieopleidingen, offshore trainingen, wind trainingen en maritieme trainingen. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem is daarom van essentieel belang en vormt het uitgangspunt van FMTC. Via dit systeem en de diverse onderdelen die hierin beschreven worden bewaken wij de kwaliteit van alle processen en aanverwante zaken. Het kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op vier kerngebieden. Dit zijn Safety, Health, Environmental en Quality (SHEQ).

Safety & Health

Bij alle cursussen die FMTC aanbiedt worden praktijksituaties zo realistisch mogelijk nagebootst. Deze situaties zijn vaak gebaseerd op (potentieel) gevaarlijke situaties in het werkveld van onze cursisten. Het is daarom belangrijk dat de veiligheid en gezondheid van de cursisten en alle medewerkers van FMTC ten alle tijden gegarandeerd kan worden. Om de veiligheid en gezondheid voor zowel de cursisten als de medewerkers te waarborgen, zijn er verschillende procedures opgesteld in het kwaliteitsmanagementsysteem. Zo is er onder andere beschreven hoe:

 • Wordt voldaan aan relevante wetgeving en richtlijnen vanuit de overheid en de branche.
 • Methodes voor veilig werken worden ingezet en (verder) ontwikkeld voor een optimale veiligheid voor zowel cursisten als instructeurs.
 • Alle risico’s met betrekking tot de bedrijfsvoering van FMTC in kaart worden gebracht, beoordeeld en beheerst.
 • Incidenten worden onderzocht, gerapporteerd en geëvalueerd.
 • Wordt voorzien in een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers voor FMTC.

Environment

Naast de veiligheid en gezondheid van de cursisten en medewerkers is het ook een doel van FMTC om de omgeving en het milieu zo min mogelijk te belasten. Om de impact van FMTC op het milieu zo minimaal mogelijk te houden, hebben we processen beschreven over:

 • Het gebruik van natuurlijke en milieuvriendelijke middelen.
 • Het effect op omgeving / milieu minimaliseren.
 • Het voorkomen van vervuiling en vergiftiging.
 • Het optimaliseren van alle processen om onnodige afvalstoffen te voorkomen.

Quality

Een andere reden om het kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen en implementeren is natuurlijk het continu garanderen van de kwaliteit. Dit is vooral voor u van belang. Door de certificering van FMTC voor NEN & ISO 9001:2015 kunt u met een gerust hart een training of cursus volgen, zonder daarbij te hoeven twijfelen over de kwaliteit van de cursusinhoud of de veiligheid van de praktijkoefeningen. Door de nadruk te leggen op de kwaliteit, zorgt FMTC ervoor dat:

 • De efficiëntie van alle processen geoptimaliseerd is om de verwachtingen van onze klanten waar te maken of zelfs te overtreffen.
 • Het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de normen van NEN & ISO 9001:2015 gewaarborgd wordt.
 • Klachten en non-conformiteiten worden onderzocht en gerapporteerd. De uitkomst en rapportage wordt op een proactieve manier naar klanten en andere betrokkenen gecommuniceerd.

Voor vragen over ons trainingsaanbod of overige vragen over NEN en ISO certificering kunt u contact met ons opnemen via de website of telefonisch via +31 (0)20 811 43 32. U kunt ook het laatste nieuws rondom FMTC Safety volgen via Facebook en Twitter.

(1)