020 - 811 43 32

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 18:00

opito nogepa bocas

STCW

Van oudsher is de scheepvaart een mondiaal sterk georiënteerde sector. Vanwege dit internationale karakter is een wereldwijde, uniforme regelgeving van essentieel belang. Met als doel de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers aan boord van een schip of offshore installatie te waarborgen.De basis hiervan wordt bepaald door een verantwoorde training en correcte certificering van de werknemers. Om de kwaliteit en juiste inhoud van deze trainingen te kunnen garanderen, is een regelgevingskader (STCW) voor de scheepvaart gecreëerd, dat eerlijk, doeltreffend en universeel is goedgekeurd, en dienovereenkomstig wordt uitgevoerd.

Het IMO – International Maritime Organization – is de wereldwijde standaard-instellingsautoriteit, die hiervoor verantwoordelijk is. Het IMO werkt nauw samen met verschillende grote oliemaatschappijen.

STCW

De opgestelde richtlijnen zijn vastgelegd in het internationale verdrag Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) for seafarers. Het eerste STCW-verdrag werd in 1978 opgesteld. Het verdrag heeft als voornaamste doel één internationale standaard te hanteren in de scheepvaart met betrekking tot de offshore trainingen, certificering en toezichthouding van zeevarenden aan boord van een schip of op een offshore installatie. Voor 1978 lag deze verantwoordelijkheid op nationaal niveau bij iedere, afzonderlijke overheid. Het lijdt geen twijfel, dat dit wereldwijd binnen de scheepvaart verschillen in procedures en normen met zich meebracht.

Op het STCW-verdrag van 1978 zijn in de jaren 1995 en 2010 grote wijzigingen geweest. De laatste, formele aanpassingen staan bekend als de zogenaamde 2010 Manila Amendments to the STCW Convention. De herzieningen zijn ontstaan uit ontwikkelingen in de scheepvaart op het gebied van internationale wetgeving, veiligheid en technologie. De hernieuwde richtlijnen hebben zowel inhoudelijk als procedureel invloed gehad op verschillende trainingen en certificeringen. De aanpassingen uit 2010 op het STCW-verdrag zijn doorgevoerd per 1 januari 2012. In Nederland zijn de 2010 Manila Amendments to the STCW Convention officieel van kracht geworden op 3 mei 2014. Vanaf die datum dienen alle cursussen en trainingen aan de nieuwe richtlijnen te voldoen.

Tot 1 januari 2017 zijn de certificaten nog geldig volgens de oude richtlijnen. Vanaf 1 januari 2017 dient iedere zeevarende in het bezit te zijn van geldige certificaten volgens de 2010 Manila Amendments.

De Inspectie Leefomgeving en Transport

Ofschoon de richtlijnen uit het STCW-verdrag internationaal zijn opgesteld, liggen de controle en het toezicht hierop nog steeds bij de individuele overheden. Dit houdt in, dat ook de Nederlandse overheid verantwoordelijk is om controle en toezicht te houden op de aanbieders van maritieme trainingen. In Nederland gebeurt dit door de Inspectie Leefomgeving en Transport, oftewel ILT.

Om in Nederland gecertificeerde cursussen aan zeevarenden aan te mogen bieden, moet een maritieme trainingsprovider eerst worden gecertificeerd door de ILT. De Inspectie Leefomgeving en Transport vertaalt de richtlijnen uit het internationale verdrag Standards of Training, Certification and Watch keeping (STCW) naar inhoudelijke regelgeving en richtlijnen voor maritieme cursussen en trainingen. Op basis van deze regelgeving en richtlijnen beoordeelt de ILT de maritieme trainingen van de trainingsproviders.

STCW gecertificeerde trainingen

Eén van de trainingen die is aangepast naar de nieuwe internationale richtlijnen is de Scheepsgezondheidszorg beperkt of SGZ-B. Deze is aangepast naar de meer internationaal georiënteerde cursus Medical First Aid. De cursus Scheepsgezondheidszorg onbeperkt of SGZ-O is aangepast naar de cursus Medical Care.

FMTC en STCW

FMTC biedt de Medical First Aid en Medical Care aan volgens de nieuwe richtlijnen. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om beide cursussen als combinatiecursus te volgen. U volgt dan beide cursussen achter elkaar binnen een tijdsbestek van één week.

ILT heeft FMTC ook gecertificeerd voor verschillende andere STCW trainingen, waaronder de STCW Basic Safety Training. In deze training gaat het om basisveiligheid van verschillende disciplines. De cursist leert de basis van brandbestrijding, EHBO en reanimatie, persoonlijke veiligheid en verantwoordelijkheid, alsmede verschillende overlevingstechnieken. Op het maritieme trainingsoverzicht vindt u tevens de STCW Advanced Fire Fighting voor gevorderde brandbestrijding. Deze training gaat dieper in op het brandgevaar en de bestrijding van branden op een schip. Ook de verschillende STCW vaartrainingen ontbreken niet op onze cursusagenda, waaronder de STCW Proficiency in Survival Craft.

Alle STCW trainingen dienen iedere 5 jaar herhaald te worden. Hierdoor blijft alle lesstof up-to-date en kan de cursist zijn vaardigheden verder ontwikkelen. STCW refresher trainingen worden ook in combinaties aangeboden waardoor er wordt bespaard op tijd en geld. Wilt u weten welke combinaties mogelijk zijn? Klik hier voor de combinatie trainingen.

Momenteel zijn wij nog steeds bezig met ons aanbod uit te breiden. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u in op onze nieuwsbrief of hou het nieuws op onze website in de gaten.

Bent u op zoek naar de juiste STCW cursus volgens de laatste richtlijnen? Wilt u trainen wanneer het u uitkomt? En ook nog eens op een unieke centrale locatie? Dan bent u bij FMTC aan het juiste adres. Bekijk ons volledige aanbod trainingen en boek vandaag nog een training wanneer het u uitkomt!

Wilt u liever eerst meer informatie? Wij zijn telefonisch te bereiken op +31 (0)20 – 811 43 32 of per e-mail info@fmtcsafety.com