+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

Dispensatie regelingen tijdens Corona – update 16 februari 2022

24 april 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kunnen afgevaardigde mogelijk geen essentiële herhalingstraining volgen, waardoor hun offshore-, maritieme of wind certificering verloopt.

Zie hieronder het verlengingsreglement en hoe u dispensatie aanvraagt ​​per agentschap.

OPITO

Update per 5 juli 2021;

In maart 2020 heeft OPITO een certificaatverlengingsproces geïmplementeerd ter ondersteuning van degenen die getroffen zijn door de COVID-19-pandemie. Dit proces zou oorspronkelijk eindigen op 1 mei 2021. Aangezien de situaties in bepaalde regio’s echter blijven evolueren, heeft OPITO besloten ondersteuning te blijven bieden voor ingediende certificaatverlengingen – in de veronderstelling dat ze worden ingediend in overeenstemming met de uitzonderlijke geschiktheidscriteria beschreven in het huidige beleid. Het proces stopt daarom niet op 1 mei 2021 en een voorafgaande waarschuwing voor het intrekken van de ondersteuning zal te zijner tijd en wanneer passend worden gecommuniceerd.

Vanaf nu is er een dispensatie van 2 maanden voor basis en refresh certificaten om deel te nemen aan een refresher training. In die 2 maanden periode is het verlopen certificaat niet geldig en kan de deelnemer geen gebruik maken van dit certificaat om werk uit te voeren. Wel kan hij/zij nog refreshen en met een terug stempeling naar de laatste vervaldatum een certificaat ontvangen.

Als u niet binnen de twee maanden van respijt kunt deelnemen aan uw opfriscursus, kunnen werkgevers en particulieren verlenging aanvragen. Als u getroffen bent door COVID-19 en uw certificering verloopt binnen 14 dagen voor de vervaldatum, klik dan op de betreffende link hieronder om een ​​kort formulier in te vullen om uw verlengingsverzoek in te dienen. Er zijn aparte processen voor werkgevers (OPITO | Ondersteuning voor Werkgevende Bedrijven) en afgevaardigden (OPITO | Ondersteuning voor Afgevaardigden (Zelfsponsors)).

OPITO werkt met twee verschillende soorten ontheffingen:

  • De normale dispensatie van 3 maanden: Het verlopen certificaat (waarvoor dispensatie is aangevraagd en goedgekeurd) KAN worden gebruikt als voorwaarde voor een andere cursus. Het certificaat is nog geldig tijdens de ontheffingsperiode.
  • De Covid-dispensatie (respijtperiode) van 2 maanden: Het certificaat is niet meer geldig, maar de deelnemer mag wel deelnemen aan een opfriscursus. Het certificaat KAN NIET worden gebruikt als voorwaarde voor een andere cursus. De uitstelperiode wordt normaal gesproken gebruikt voor een verlenging van de normale dispensatieperiode van 3 maanden.

Link naar laatste update: OPITO | COVID-19-informatie en reactie van OPITO

Mijn OPITO certificaat is verlopen, wat nu?

Wanneer uw OPITO certificaat is verlopen, kunt u niet zomaar mee doen aan de refresher trainingen. Wanneer uw OPIOT BOSIET is verlopen, dient u weer de OPITO BOSIET te volgen. Wel kunt u tijd en geld besparen om de OPITO E-BOSIET te volgen. Hiermee bent u maar 1 dag op het trainingscentrum en leert u middels E-learning de theorie thuis.
Wanneer uw OPITO FOET certificaat is verlopen kunt u gebruik maken van de dispensatie regel. U heeft dan 3 maanden na uw huidige verloopdatum de tijd om een refresher training te volgen. U kunt hier het dispenesatie formulier downloaden. Wanneer deze is ingevuld kunt u deze verzenden naar info@fmtcsafety.com.

GWO

Update per 16 februari 2022;

Verlenging van 60 dagen van de opfrisperiode hersteld tot 30 april 2022

Cursusdeelnemers die niet in staat zijn om een opfriscursus bij te wonen voordat het huidige certificaat verloopt als gevolg van een Covid-19-gerelateerde annulering, kunnen verlopen certificaten vernieuwen tot een maximum van 60 dagen na het verstrijken van de geldigheidsduur. || Elke herhalingstraining die met deze vrijstelling wordt gevolgd, moet uiterlijk op 30 april zijn voltooid. || Lees meer op onze website via deze link – https://bit.ly/3sowA1O

Mijn GWO-certificaat is verlopen, wat nu?

Indien uw certificaat meer dan 60 dagen is verlopen en/of u geen bewijs heeft van annulering van uw eerder geplande cursus, kunt u de GWO opfriscursussen niet bijwonen. U moet de GWO Basiscursus opnieuw doen. Om geld en tijd te besparen kun je kiezen voor het GWO E-learning + practicum. Met die cursussen kun je de theorie thuis doen en kom je gewoon naar het trainingscentrum voor een kortere praktijksessie. De GWO Basic Safety Training doe je al vanaf 2,5 dag! In al onze opleidingscentra.

NOGEPA

Update per 6 april 2021;

Link naar laatste update: Update NOGEPA dispensaties d.d. 20-04-2021 ENG
Vanaf 1 mei 2021 gelden de reguliere dispensatieregels voor verlopen NOGEPA-certificaten opnieuw. Na 1 mei is er echter nog 1 corona-gerelateerde uitzondering, namelijk:

• Medewerkers met een basiscertificaat;
• die vanwege reisbeperkingen niet in Nederland kunnen zijn voor een NOGEPA bijscholing voordat hun basiscertificaat verloopt;
• kunnen ontheffing krijgen voor het volgen van de bijscholing, tot maximaal 3 maanden na de vervaldatum van het basiscertificaat

Met deze tijdelijke uitzondering wil NOGEPA medewerkers opvangen die niet in Nederland gestationeerd. Deze periode is de limiet en daarom zullen bijvoorbeeld medewerkers van wie het basiscertificaat 4 maanden geleden is verlopen de basisopleiding moeten volgen in plaats van de bijscholing. FMTC kan de ontheffing afgeven. Neem daarom voor hulp contact op met ons trainingscentrum via info@fmtcsafety.com

Download hier het dispensatieformulier. Na het invullen van het formulier kunt u het doorsturen naar info@fmtcsafety.com om de dispensatie aan te vragen.

STCW

Update per 19 maart 2021

Met ingang van 19 maart 2020 wordt de geldigheidsduur van Nederlandse bevoegdheden en bekwaamheidsbewijzen die vóór of op 30 september 2021 verlopen, verlengd met een verlengde geldigheid van 6 maanden (vanaf de vervaldatum), maar niet langer dan 31 oktober 2021, afhankelijk van welke datum staat voorop. De individuele zeevarende hoeft geen aanvraag voor verlenging in te dienen in afwachting van de COVID-19-gerelateerde beperkingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport een algemene verlenging verlenen van de geldigheid van alle Bekwaamheidsbewijzen en Bekwaamheden die vereist zijn op grond van de Nederlandse Bemanningswet en bijbehorende wetgeving.

Certificaat van bekwaamheid (Certificaat van STCW-cursussen)
Een bewijs van bekwaamheid afgegeven namens Nederland onder STCW-voorschriften VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5 of VI/6 dat is verlopen of zal verlopen in de periode tussen 19 maart 2020 en 30 september 2021, krijgt een verlengde geldigheid van 6 maanden (vanaf de vervaldatum), maar niet langer dan 31 oktober 2021.

Medisch certificaat zeevarende
Een medische verklaring zeevarenden die is verlopen in de periode tussen 19 maart 2020 en 30 september 2021 krijgt een verlengde geldigheid (vanaf de vervaldatum) van maximaal 6 maanden, maar niet langer dan 31 oktober 2021. Verlengde medische verklaringen kunnen ook worden gebruikt voor de aanvraag van een Vbb bij KIWA Register.

Zie alle richtlijnen voor de verlenging van de dispensatie met betrekking tot COVID-19 via https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart/documenten/publicaties/2020/03/17/coronavirus-covid-19-contingency-plan-and-guidelines-shipping-merchant-and-fishing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de dispensatieregeling of heeft u een vraag over ons cursusaanbod? Neem gerust contact met ons op via info@fmtcsafety.com of bel naar +31(0)85 – 130 74 61.

Terug naar het overzicht