+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

nogepa bocas

Dispensatie regelingen tijdens Corona

24 april 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kunnen afgevaardigde mogelijk geen essentiële herhalingstraining volgen, waardoor hun offshore-, maritieme of wind certificering verloopt.

Zie hieronder het verlengingsreglement en hoe u dispensatie aanvraagt ​​per agentschap.

OPITO

OPITO heeft een certificatieverlenging geïmplementeerd, waardoor werkgevers en individuen een verlenging kunnen aanvragen. Als u getroffen bent door COVID-19 en uw certificering verloopt binnen 14 dagen, klikt u op de betreffende link hieronder (er zijn afzonderlijke processen voor werkgevers en afgevaardigden (individuen)) om een kort formulier in te vullen om uw verlengingsverzoek in te dienen.

U vindt alle informatie die u nodig heeft op de OPITO website.

GWO

GWO biedt alle deelnemers de mogelijkheid om trainingsmodules 60 dagen na het verstrijken van een record te vernieuwen, ongeacht de locatie.

Wanneer afgevaardigden met verlopen certificaten (vanaf 15 maart en 31 december) geboekt worden voor een herhalingstraining, zullen wij (de trainingsaanbieder) GWO informeren over het voornemen om de herhalingstraining van een deelnemer binnen de 60-dagenperiode te voltooien en de update naar Winda na succesvolle afronding van de cursus.

NOGEPA

De dispensatieregeling van NOGEPA wordt nogmaals uitgebreid met het oog op aanhoudende beperkingen als gevolg van COVID-19. Er wordt dispensatie gegeven tot 1 september 2020, voor zowel basis- als herhalingscertificaten.

Dit betekent dat alle NOGEPA-certificaten waarvan de geldigheid verliep op of na 16 maart 2020, verlengd geldig zullen zijn tot tenminste 1 september. Hetzelfde geldt voor certificaten waarvan eerder ontvangen dispensatie verliep op of na 16 maart 2020.

  •  Indien u op 29 april of daarna een dispensatie nodig heeft, wordt u vriendelijk verzocht om een dispensatieaanvraag in te dienen volgens de normale procedure en deze te sturen aan dispensation@nogepa.nl. NOGEPA kan dan een dispensatiebrief afgeven die geldig is tot tenminste 1 september 2020. Dispensatie aanvragen voor trainingen die na 1 juni verlopen, ontvangen weer dispensaties voor de normale termijn van 3 maanden.
  •  Indien u in bezit bent van een NOGEPA dispensatiebrief die is afgegeven op of na 16 maart 2020, is de geldigheid van deze brief automatisch verlengd tot 1 september 2020 (dus er hoeft geen nieuwe dispensatieaanvraag te worden ingediend).

Download hier het dispensatieformulier. Na het invullen van het formulier kunt u het doorsturen naar dispensation@nogepa.nl om de dispensatie aan te vragen.

STCW

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft verschillende aanwijzingen gekregen dat zeevarenden problemen kunnen ondervinden bij het voltooien van STCW-trainingen die vereist zijn voor de verlenging van bepaalde koopvaardijpersoneelscertificaten. Dit kan worden veroorzaakt door op de gemeenschap gebaseerde verzachtende maatregelen zoals schoolsluitingen, sociale afstand of reisbeperkingen.

Hierdoor zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een algemene verlenging van de geldigheid verlenen van alle Vaarbevoegdheidsbewijzen en Vaarbevoegdheidsbewijzen die op grond van de Nederlandse bemanningswet en de bijbehorende wetgeving vereist zijn.

Met ingang van 19 maart 2020 wordt de geldigheidsduur van Nederlandse Vaarbevoegdheidsbewijzen en – Bekwaamheid die vóór 19 september 2020 verstrijkt, verlengd met een geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf vervaldatum). De individuele zeevarende hoeft geen aanvraag tot verlenging in te dienen in afwachting van de COVID-19-gerelateerde beperkingen.

De verlengde geldigheid is verleend om de situatie voldoende tijd te geven om weer normaal te worden en om problemen met verminderde capaciteit te voorkomen wanneer nieuwe STCW-cursussen worden aangeboden.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de dispensatieregeling of heeft u een vraag over ons cursusaanbod? Neem gerust contact met ons op via info@fmtcsafety.com of bel naar +31(0)85 – 130 74 61.

Terug naar het overzicht
Please read our latest Corona-virus (COVID 19) update (updated 24 June 2020) Dispensatie regelingen