+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

nogepa bocas

Dispensatie regelingen tijdens Corona – update 25 maart 2021

24 april 2020

Als gevolg van de uitbraak van het Corona-virus kunnen afgevaardigde mogelijk geen essentiële herhalingstraining volgen, waardoor hun offshore-, maritieme of wind certificering verloopt.

Zie hieronder het verlengingsreglement en hoe u dispensatie aanvraagt ​​per agentschap.

OPITO

OPITO heeft een certificatieverlenging tot 19 oktober 2020 geïmplementeerd, waardoor werkgevers en individuen een verlenging kunnen aanvragen. Als u getroffen bent door COVID-19 en uw certificering verloopt binnen 14 dagen, klikt u op de betreffende link hieronder (er zijn afzonderlijke processen voor werkgevers en afgevaardigden (individuen)) om een kort formulier in te vullen om uw verlengingsverzoek in te dienen.

U vindt alle informatie die u nodig heeft op de OPITO website.

Vanaf 19 oktober 2020

Vanaf 19 oktober 2020 worden certificaten niet meer verlengt, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Bij de onderstaande uitzonderlijke gevallen kan dispensatie in overwegen worden genomen:
(1) De persoon is in een land of regio waar een lockdown is en alle training providers in die regio zijn dicht. Bewijs hiervoor zal wel nodig zijn, bijvoorbeeld communicatie met een training center.
(2) De persoon heeft al die tijd in quarantine gezeten. Bewijs hiervoor zal wel nodig zijn, bijvoorbeeld een formeel bewijsschrift.

Let op! Vanaf 1 maart 2021 vervallen bij OPITO alle dispensatieregelingen die betrekking hebben tot COVID-19. Vanaf 1 maart komt u enkel alleen nog maar via de normale weg, in aanmerking voor dispensatie. Lees hier meer over de nieuwe maatregel van OPITO.

Mijn OPITO certificaat is verlopen, wat nu?

Wanneer uw OPITO certificaat is verlopen, kunt u niet zomaar mee doen aan de refresher trainingen. Wanneer uw OPIOT BOSIET is verlopen, dient u weer de OPITO BOSIET te volgen. Wel kunt u tijd en geld besparen om de OPITO E-BOSIET te volgen. Hiermee bent u maar 1 dag op het trainingscentrum en leert u middels E-learning de theorie thuis.
Wanneer uw OPITO FOET certificaat is verlopen kunt u gebruik maken van de dispensatie regel. U heeft dan 3 maanden na uw huidige verloopdatum de tijd om een refresher training te volgen. U kunt hier het dispenesatie formulier downloaden. Wanneer deze is ingevuld kunt u deze verzenden naar info@fmtcsafety.com.

GWO

Wanneer uw geplande GWO refresher training door de lockdown is verplaatst of verschoven, geeft GWO u nog 60 dagen na uw huidige verloopdatum de tijd om te trainen. U kunt dit aan ons doorgeven en wij regelen dit met GWO. Wel is hiervoor een bewijs van annulering en/of verplaatste van de eerder geboekte training nodig. Let op! 60 dagen is ook 60 dagen bij GWO. Wanneer uw certificaat 61 dagen of langer verlopen is, is het helaas niet meer mogelijk om bij GWO dispensatie te ontvangen.

NOGEPA

In reactie op de Corona-lockdown die in Nederland op 15 december 2020 is ingegaan, willen we alle betrokkenen bij training voor de offshore als volgt informeren:

NOGEPA breidt haar standaard dispensatie regeling tijdelijk uit voor de periode van 15 december 2020 tot 15 maart 2021.
De uitbreiding tot 15 maart 2021 is als volgt:

• Alle NOGEPA certificaten en actuele NOGEPA-training-dispensaties die verlopen in de periode van 15 december 2020 tot 15 maart 2021, kunnen automatisch beschouwd worden als ‘geldig tot 15 maart 2021’. Hiervoor zijn geen aanvullende administratieve handelingen meer nodig.
• Vanaf 15 maart 2021 zijn er geen uitzonderlijke dispensaties meer in omloop en gelden enkel nog de normale dispensaties die aangevraagd zijn via de opleider of via NOGEPA

Dus mensen van wie een dispensatietermijn verloopt-, of van wie een basis- of herhalingscertificaat verloopt tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021, hebben automatisch en zonder verdere administratie, dispensatie tot 15 maart 2021. Zo kan na de lockdown alsnog een herhalingstraining worden gevolgd. De verlopen kwalificatie wordt ververst; de geldigheid van het nieuwe certificaat gaat in op de verloop-datum van het vorige certificaat (zie ook toelichting onderaan deze brief)

Deze regeling gaat er vanuit dat de lockdown voor 15 maart wordt versoepeld, waardoor het volgen van NOGEPA-trainingen voor de 15e weer mogelijk wordt. Mocht de lockdown verlengd worden, dan zal deze regeling ook herzien worden.

Toelichting op de dispensatie regels geldend tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021:

Alle NOGEPA training-certificaten en alle dispensaties die verlopen tussen 15 december 2020 en 15 maart 2021 mogen beschouwd worden als “geldig tot 15 maart 2021”, zonder verdere administratieve handeling. Wie aanspraak wil maken op reguliere dispensatieregels doet dit door een dispensatie-aanvraag te doen op de normale manier (zie voorbeeld 2a hieronder).

Bijvoorbeeld:
1. Een basis-certificaat dat verloopt op 30 dec 2020. Is automatisch geldig tot 15 maart 2021. Tot
15 februari kan herhalingstraining worden gevolgd, zonder aanvullende administratie.
2. Een herhalingscertificaat dat verloopt op 10 januari 2021 is automatisch geldig tot 15 maart 2021.
Tot 15 februari kan zonder dispensatie-aanvraag de herhalingstraining worden gevolgd; geen aanvullende administratie.
a. In de normale dispensatie-regeling kan deze persoon dispensatie ontvangen tot 10 april 2021 (3 maanden na de verloop-datum van het certificaat). Als dat gewenst is moet op de reguliere manier dispensatie worden aangevraagd, dus via ons.
3. Een dispensatie die verloopt op 20 januari 2021 is automatisch geldig tot 15 maart 2021. Deze situatie ontstaat als een normale dispensatie is aangevraagd voor een herhalingscertificaat dat verliep op bijvoorbeeld 20 oktober 2020. Dispensatie daarvoor geldt 3 maanden, dus tot 20 januari 2021. Omdat trainen voor de 20e lastig zal zijn wordt de bestaande dispensatie verlengd tot 15 maart 2021.

In alle gevallen wordt de geldigheid van het nieuwe certificaat bepaald op basis van de verloop-datum van het vorige certificaat, niet o.b.v. de trainingsdatum.

Download hier het dispensatieformulier. Na het invullen van het formulier kunt u het doorsturen naar info@fmtcsafety.com om de dispensatie aan te vragen.

STCW

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft verschillende aanwijzingen gekregen dat zeevarenden problemen kunnen ondervinden bij het voltooien van STCW-trainingen die vereist zijn voor de verlenging van bepaalde koopvaardijpersoneelscertificaten. Dit kan worden veroorzaakt door op de gemeenschap gebaseerde verzachtende maatregelen zoals schoolsluitingen, sociale afstand of reisbeperkingen.

Hierdoor zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een algemene verlenging van de geldigheid verlenen van alle Vaarbevoegdheidsbewijzen en Vaarbevoegdheidsbewijzen die op grond van de Nederlandse bemanningswet en de bijbehorende wetgeving vereist zijn.

Met ingang van 19 maart 2020 wordt de geldigheidsduur van Nederlandse Vaarbevoegdheidsbewijzen en – Bekwaamheid en zeevaartkeuringen die vóór 30 juni 2021 verstrijkt, verlengd met een geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf vervaldatum), maar niet later dan 30 september 2021. De individuele zeevarende hoeft geen aanvraag tot verlenging in te dienen in afwachting van de COVID-19-gerelateerde beperkingen.

De verlengde geldigheid is verleend om de situatie voldoende tijd te geven om weer normaal te worden en om problemen met verminderde capaciteit te voorkomen wanneer nieuwe STCW-cursussen worden aangeboden.

Zie alle richtlijnen voor de verlenging van de dispensatie met betrekking tot COVID-19 via https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart/documenten/publicaties/2020/03/17/coronavirus-covid-19-contingency-plan-and-guidelines-shipping-merchant-and-fishing.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de dispensatieregeling of heeft u een vraag over ons cursusaanbod? Neem gerust contact met ons op via info@fmtcsafety.com of bel naar +31(0)85 – 130 74 61.

Terug naar het overzicht
Lees hier onze maatregelen mbt Corona-virus (COVID 19) (update 2 maart 2021) Dispensatie regelingen