+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

Scheepsgezondheidszorg beperkt en Scheepsgezondheidszorg onbeperkt

In 1995 zijn er door het STCW richtlijnen opgesteld met betrekking tot een betere algehele veiligheid aan boord. In 2010 zijn deze richtlijnen herzien en opgesteld als de “Manila amendments to the STCW convention”. Vanaf 1 januari 2012 zijn de herzieningen op het STCW verdrag van 1995 doorgevoerd. Het motto van de Manila amendments was: “making the STCW convention relevant for today’s requirements while anticipating future needs for shipping”. De veranderingen die in de herzieningen doorgevoerd zijn, hebben gevolgen voor zowel de zeevarenden als de trainingsinstituten. Zo zal voortaan de cursus scheepsgezondheidszorg beperkt onder de naam Medical First Aid gegeven worden en de scheepsgezondheidszorg onbeperkt onder de nieuwe naam Medical Care

Uitgifte certificaten en trainingen

De eisen die gesteld worden aan offshore veiligheidstrainingen, waren tot 1 januari 2012 gebaseerd op de richtlijnen en regelgeving zoals die in 1995 door het STCW waren opgesteld. Vanaf het begin van 2012 zijn daar de herzieningen uit 2010 bijgekomen, waardoor trainingsinstituten de keuze hadden om trainingen over offshore veiligheid en offshore hulpverlening te geven volgens zowel de oude als nieuwe richtlijnen. Vanaf 3 mei 2014 is het voor trainingsinstituten niet langer toegestaan om een training aan te bieden op basis van de oude richtlijnen.

De offshore veiligheidstrainingen die hier betrekking op hebben zijn het STCW scheepsgezondheidszorg beperkt en het STCW scheepsgezondheidszorg onbeperkt. Vanaf 3 mei 2014 moeten deze trainingen volgens de nieuwe richtlijnen gegeven worden. Er zijn natuurlijk veel zeevarenden die nog in het bezit zijn van een geldig certificaat scheepsgezondheidszorg beperkt of scheepsgezondheidszorg onbeperkt. Daarom is er besloten dat deze certificaten nog geldig zijn tot maximaal 1 januari 2017, tenzij deze eerder verlopen. Vanaf 1 januari 2017 moet iedere medewerker op de open of territoriale zee in het bezit te zijn van een nieuw certificaat Medical First Aid (het oude STCW scheepsgezondheidszorg beperkt) of de Medical Care (STCW scheepsgezondheidszorg beperkt).

Veranderingen in het Scheepsgezondheidszorg beperkt (SGZ-B) en het Scheepsgezondheidszorg onbeperkt (SGZ-O)

Zoals hierboven is vermeld, mogen er vanaf 3 mei 2014 alleen nog STCW trainingen gegeven worden volgens de nieuwe richtlijnen van het STCW. Dit komt doordat er sinds de herziening van de richtlijnen in 2010 een aantal zaken veranderd zijn aan de inhoud van het STCW scheepsgezondheidszorg beperkt en het STCW scheepsgezondheidszorg onbeperkt.

Allereerst is er de verandering van naam. Om internationaal gezien uniformiteit te creëren zijn de namen en termen van de cursussen aangepast naar het Engels. Zo is het STCW scheepsgezondheidszorg beperkt veranderd in de cursus Medical First Aid en is het STCW scheepsgezondheidszorg onbeperkt aangepast naar de cursus Medical Care.

Naast de verandering in naam, zijn er tijdens de Manila amendments to the STCW 2010 convention in 2010 ook inhoudelijk een aantal zaken veranderd. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om de cursussen op een internationalere manier op te zetten, zodat er uniformiteit ontstaat binnen de internationale scheepvaart.

FMTC is door het STCW geaccrediteerd om zowel de cursus Medical First Aid als de cursus Medical Care te geven. Ook is er de mogelijkheid om beide cursussen achter elkaar te volgen in de combinatiecursus Medical First Aid & Medical Care. De Medical First Aid cursus heeft een duur van 2 dagen, de Medical Care heeft een duur van 3 dagen. Daarnaast biedt FMTC ook de mogelijkheid om beide cursussen in een keer te volgen. Deze cursus heet de Medical First Aid & Medical Care en heeft een duur van 5 dagen.