+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

stcw basic safety training certificate

FMTC nu ook STCW gecertificeerd

12 mei 2014

De laatste jaren zijn er veel veranderingen geweest in wet- en regelgeving om de veiligheid en medische hulpverlening voor zeevarenden steeds verder te verbeteren. Internationaal gezien worden de wetten en regels over veiligheid en eerste hulp steeds verder aangescherpt over alle open en territoriale wateren. Zo hebben bijvoorbeeld de cursussen Scheepsgezondheidszorg Beperkt en Scheepsgezondheidszorg Onbeperkt een nieuwe internationale naam gekregen. Daarnaast hebben deze cursussen een meer internationale opzet gekregen en is de cursusinhoud up-to-date gemaakt naar de hedendaagse scheepvaart. Organisaties die zich hier nauwlettend mee bezighouden zijn het (nationaal) ministerie van Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de overkoepelende internationale organisatie van het International Maritime Organization (IMO). Deze organisaties opereren volgens de richtlijnen van het STCW-verdrag.

STCW en het STCW 2010 verdrag van Manilla

STCW staat voor Standards of Training, Certification and Watchkeeping. Zoals de naam al vermeld is het primaire doel van het STCW het verbeteren van de veiligheid van zeevarenden door middel van kwalitatieve veiligheidstrainingen en de juiste certificeringen. Daarnaast monitort het ILT de kwaliteitsstandaard van de cursussen die verschillende trainingscentra aanbieden op het gebied van basisveiligheid en medische zorg aan boord.

Internationale wetgeving is belangrijk om de algemene kwaliteit van de veiligheid en medische zorg aan boord te kunnen waarborgen. Het laatste officiële verdrag vóór de wijzigingen in 2010 stamt uit 1995. Sinds die tijd zijn er echter veel zaken veranderd. Daarom is er tijdens de STCW 2010 Manilla Amendments een flinke herziening geweest op deze, enigszins verouderde, wetgeving.

In de STCW 2010 Manilla Amendments zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de veiligheid en hulpverlening. De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder puntsgewijs weergegeven.

  • Zeevarenden moeten iedere 5 jaar verplicht een herhalingscursus volgen over veiligheid en medische hulpverlening aan boord.
  • Nieuwe trainingen op het gebied van veiligheid.
  • Alle zeevarenden moeten voor 1 januari 2017 de basisveiligheidstraining herhaald hebben.

De wijzigingen in het STCW verdrag van 2010 zijn in de wet Zeevarenden (Zv) en onderliggende wetgeving doorgevoerd en zijn vanaf 3 mei 2014 van kracht.

STCW

Scheepsgezondheidszorg, Medical First Aid en Medical Care

Wanneer u werkzaam bent op een schip is het verplicht om over een certificaat Scheepsgezondheidszorg Beperkt (SGZ-B) of Scheepsgezondheidszorg Onbeperkt (SGZ-O) te beschikken. Wanneer u zich alleen bevindt in territoriale wateren of wateren grenzend aan het territoriale water van het Nederlands Koninkrijk, heeft u voldoende aan het certificaat scheepsgezondheidszorg beperkt. Wanneer u zich buiten deze wateren begeeft dient u een certificaat scheepsgezondheidszorg onbeperkt in bezit te hebben.

De nieuwe wetgeving heeft ook invloed op de trainingen die zeevarenden moeten volgen met betrekking tot veiligheid en medische hulpverlening. In de nieuwe wetgeving zijn namelijk de SGZ-B en SGZ-O vervangen. De SGZ-B heeft plaatsgemaakt voor de cursus Medical First Aid en de SGZ-B heeft plaatsgemaakt voor de cursus Medical Care.

Tijdens de cursus Medical First Aid wordt de scheepsgezondheidszorg binnen territoriale wateren en aangrenzende wateren behandeld. Bij de cursus Medical Care leert u ook hoe u een injectie moet toedienen, een infuus moet aanleggen en een wond moet hechten.

U kunt een cursus Medical First Aid doen wanneer u in het bezit bent van een geldig monsterboekje. Om de cursus Medical Care te mogen volgen, dient u naast het monsterboekje ook in het bezit te zijn van een geldig Medical First Aid certificaat.

De cursussen kunnen als twee afzonderlijke cursussen aangeboden worden. Het STCW en het ILT streven er echter naar om een cursus aan te bieden waarin zowel de Medical First Aid als de Medical Care behandeld wordt.

FMTC en STCW

FMTC heeft sinds mei de benodigde certificering ontvangen van het ILT om de cursussen Medical First Aid en Medical Care te mogen geven. Daarnaast biedt FMTC als een van de eerste trainingscentra de cursussen volgens de nieuwe richtlijnen aan. Naast de afzonderlijke trainingen biedt FMTC ook de mogelijkheid een combinatiecursus te volgen. Tijdens deze cursus, die 5 dagen beslaat, doorloopt u zowel de Medical First Aid als de Medical Care cursus. U ontvangt na voltooiing voor allebei een officieel STCW / ILT certificaat.

Wilt u meer informatie over de cursussen Medical First Aid, Medical Care of de Medical First Aid & Medical Care? Neem dan contact met ons op of boek direct uw Medical First Aid & Medical Care cursus.

U kunt ons natuurlijk ook volgen op Facebook en Twitter. Heeft u liever contact per telefoon? Wij zijn bereikbaar op 020 – 811 43 32.

Terug naar het overzicht