+31(0)85 - 130 74 61

Dagelijks bereikbaar tussen 7:00 - 17:00

FMTC is niet te stoppen

12 oktober 2018

70-410 book Then he went his way very sorrowful but the old fox came and said, Why did 70-487 exam topics not you listen to me If you OG0-093 prep guide had, you would have carried away both 70-270 material pdf the bird and the horse yet will I once more give you counse Go straight OG0-093 prep guide on, and in the 70-410 book evening you will arrive at a castle At 70-487 exam topics twelve o clock OG0-093 prep guide at 70-487 exam topics night the princess goes to the bathing house go up to her and give 70-270 material pdf her 70-487 exam topics a kiss, and she will let you lead her 70-270 material pdf away but take care you do 70-270 material pdf OG0-093 prep guide not suffer her to go and OG0-093 prep guide take leave of her father and motsenss book Then the fox stretched out his tail, 70-410 book and so away they went over stock and stone 70-410 book till their hair whistled agaexam As they came to the 70-410 book castle, all was as the fox had said, and at 70-487 exam topics 70-410 book twelve o clock the young 70-270 material pdf man met the princess going to the bath and gave her the kiss, and she agreed to run away with him, but begged with many tears that he 70-487 exam topics would let her 70-270 material pdf take OG0-093 prep guide leave of her fatsenss book At first 70-270 material pdf he 70-487 exam topics refused, but she wept still more and more, and fell at his feet, OG0-093 prep guide till at last he consented but the moment she came to her father s house the guards awoke and he 70-487 exam topics was 70-487 exam topics taken prisoner agaexam Then he was brought before the king, and 70-410 book the king said, You shall never have my daughter unless in eight days you dig away the hill that stops the view from my window Now this hill was so big that 70-270 material pdf the whole 70-410 book world could not take it away and 70-410 book when 70-410 book he had 70-410 book worked 70-410 book for seven days, and had OG0-093 prep guide done very little, 70-270 material pdf the 70-410 book 70-487 exam topics fox came and said.

However, OG0-093 prep guide she was not 70-487 exam topics 70-487 exam topics OG0-093 prep guide dead, but 70-410 book had only fallen 70-270 material pdf into a deep sleep and the king and the queen, who had just come home, and all their court, fell asleep too and the 70-487 exam topics horses 70-487 exam topics slept in the stables, and the dogs 70-270 material pdf in the court, the pigeons 70-487 exam topics OG0-093 prep guide on OG0-093 prep guide the house top, and the OG0-093 prep guide very flies slept upon the wallpractice questions Even the fire on the hearth left 70-270 material pdf off blazing, and went to sleep the jack stopped, and the spit that was turning about with a goose upon it for 70-410 book the 70-410 book king s 70-270 material pdf dinner stood still and 70-270 material pdf OG0-093 prep guide the 70-487 exam topics cook, who was at that moment pulling the kitchen boy by the hair to give 70-270 material pdf him a box on 70-270 material pdf the ear for something he had done amiss, OG0-093 prep guide let OG0-093 prep guide him go, and both fell asleep the butler, who was slyly tasting the ale, fell asleep with the jug at his lips and thus everything stood still, and slept soundly.

Zoals bekend is ons bedrijf hét internationale veiligheidstrainingscentrum voor offshore, scheepvaart en (wind)industrie. Sinds de oprichting in 2014 timmeren we flink aan de weg. Destijds begonnen we ons avontuur met een beperkt aantal veiligheidstrainingen vanuit Badhoevedorp. Inmiddels nemen er jaarlijks meer dan 10.000 cursisten vanuit alle windstreken deel aan onze (meerdaagse) gecertificeerde trainingen. Daar zijn we uiteraard zeer trots op, zeker gezien de positieve beoordelingen. Op Trustpilot geven deelnemers FMTC het label ‘uitstekend’.

Ontwikkelingen Nederland

In Nederland verzorgen we de safety trainingen vanuit de locaties Schiphol-Amsterdam, IJmuiden en Dordrecht. In Dordrecht wordt momenteel hard gewerkt aan de bouw van een zwembad. Als dat is opgeleverd, naar verwachting december 2018, dan kunnen we ook daar de complete basistrainingen OPITO, NOGEPA, STCW en GWO geven. Daarnaast openen we in Rotterdam een nieuw trainingscentrum in de haven. Zo kunnen we op die locatie, net als in IJmuiden, de vaartrainingen NOGEPA en STCW verzorgen.

Internationale ontwikkelingen

We groeien niet alleen hard binnen Nederland, maar verkennen ook de mogelijkheden van geschikte trainingslocaties en samenwerkingsverbanden in het buitenland. Zodra we hier concreter over kunnen zijn volgt er meer nieuws. Als gevolg van de groei en internationale ontwikkelingen hebben we besloten tot een wijziging in de samenstelling van ons managementteam. Vanaf 1 juli 2018 heeft Joeri van de Watering de rol van Managing Director Nederland overgenomen van Rob Bruinsma. Bruinsma focust zich volledig op de internationale expansie. Naast Van de Watering zijn Erwin Roos -QHSE manager- en John Maaskant -Operational Manager- verantwoordelijk voor de dagelijkse Nederlandse leiding. Samen met alle medewerkers werken zij vol enthousiasme aan de realisatie van de FMTC belofte: ‘a unique experience’.

Terug naar het overzicht