Menu
+(0)20 - 811 43 32

Dzwoń codziennie od 07:00 do 18:00 (GMT +1)

opito nogepa gwo

STCW
Ship Security Officer

ZarezerwujLast booked 1 hours ago

Szkolenie „STCW — oficer ochrony statku” (SSO) jest skierowane do oficerów żeglugi powołanych na stanowisko oficera ochrony statku. Oficer ochrony statku (SSO) jest powoływany przez firmę odpowiadającą za rejs. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak zadbać o bezpieczeństwo statku oraz jak trzymać się planu ochrony statku. SSO współpracuje z CSO w celu zwiększania wśród załogi świadomości w zakresie bezpieczeństwa.

 • Rozkład jazdy:2 dzień/dni
 • Czas startu:07:30
 • Cena:€ 457,00

Więcej informacji na temat StCW Ship Security Officer

Spis treści

 • Zagrożenia w branży morskiej
 • Ochrona (w tym plan ochrony statku)
 • Środki uniemożliwiające rejs bez biletu
 • Środki zapobiegające piractwu
 • Rozpoznawanie wzorów zachowania osób potencjalnie niebezpiecznych
 • Wykrywanie broni, materiałów wybuchowych i innych substancji niebezpiecznych
 • Odpowiedzialność rządu i organów certyfikujących
 • Wiedza dotycząca Kodu ISPS

Kliknij przycisk „Zarezerwuj”, aby przejść do formularza rezerwacji. Tutaj możesz z łatwością zarezerwować szkolenie na dogodnych warunkach. Pytania możesz zadawać przez telefon, dzwoniąc na numer +(0)20- 811 43 32. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego.

Zarezerwuj
Risk free: Up to 24 hours in advance
free cancellation, no prepayment required

Pełen zakres STCW